2017 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა

2017 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა

22 დეკემბერს, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ვარდისუბნის ადმინისტრაციული ერთეულის კულტურის სახლში გაიმართება თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა. ნახეთ ვრცლად

ნაფარეულში ბაგა-ბაღი გაიხსნა

ნაფარეულში ბაგა-ბაღი გაიხსნა

დღეს, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ნაფარეულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაგა-ბაღი გაიხსნა. შენობა მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში 1 წლის წინ დაბრუნდა და მისი რეაბილიტაციისთვის ნახეთ ვრცლად

“300 არაგველის” დღესასწაული თეთრწყლებში

“300 არაგველის” დღესასწაული თეთრწყლებში

24 სექტემბერს საქართველო “წმინდა 300 არაგველის ხსენების დღეს” აღნიშნავს. თვითმმართველი თემის სოფელ თეთრიწყლებში 300 არაგველის ხსენების დღე სახალხო დღესასწაულის სახეს ნახეთ ვრცლად

იყალთოში “ქვევრის სკოლა-სახლი” გაიხსნა

იყალთოში “ქვევრის სკოლა-სახლი” გაიხსნა

დღეს იყალთოს “ქვევრის სკოლა-სახლი” ოფიციალურად გაიხსნა. პროექტის ძირითადი მიზანი ქვევრის ტრადიციების აღდგენა და სოფელ იყალთოს ტურისტული, რეკრეაციული, ასევე საგანმანათლებლო ფუნქციების ნახეთ ვრცლად

კურდღელაურში საჭადრაკო კლუბი გაიხსნა

კურდღელაურში საჭადრაკო კლუბი გაიხსნა

18 სექტემბერს, თელავის მუნიციპალიტეტის კურდღელაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თვითმმართველი თემის ორგანიზებით გოგი და ოთარ ელიოზიშვილების სახელობის საჭადრაკო კლუბი გაიხსნა. ნახეთ ვრცლად

 

საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური

თვითმმართველი თემი – თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება – დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას;
ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას;
მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებათა განხორციელებას;
ჯანდაცვის მუნიციპალური ობიექტების მართვას;
უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობას;
წინადადებების შემუშავებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დაწესებულებათა შექმნისა და რეორგანიზაციის საკითხებზე; უსახლკაროთა რეგისტრაციას და მათ თავშესაფრით უზრუნველყოფას;

სამსახურის სტრუქტურაში შედის ოთხი განყოფილება:

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში
(ასევე იხილეთ ცვლილება დებულებაში)

საფინანსო – საბიუჯეტო და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი


მიხეილ შაშიაშვილი

მიხეილ შაშიაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: (0350) 27-10-19
მობ: 599-85-77-47
E-mail: Shuamteli5@yahoo.com
მიხეილ შაშიაშვილი – Curriculum Vitae (CV)

სამუშაო გამოცდილება

2014 წლის 2 აგვისტოდან-დღემდე – თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი;
2011 წლის 1 აგვისტოდან-2014 წლის 1 აგვისტომდე – თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი;
2010 წლის 1 სექტემბრიდან-2011 წლის 1 აგვისტომდე – ს/ს “კორ სტანდარტ ბანკი”, კლიენტებთან ურთიერთობის ოფიცერი;
2009 წლის 1 ნოემბრიდან-2010 წლის 1 სექტემბრამდე – ბიზნეს საქმიანობა;
2007 წლის 1 ნოემბრიდან-2009 წლის 1 ნოემბრამდე – ს/ს “საქართველოს სახალხო ბანკი”, კორპორატიულ კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი კახეთის რეგიონში;
2007 წლის 10 მაისიდან-1 ნოემბრამდე – თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი;
2007 წლის 2 აპრილიდან-10 მაისამდე – თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახურის უფროსი;
2006 წლის 27 ივნისიდან-2007 წლის 12 იანვრამდე – თელავის რაიონის საფინანსო სამსახური – სამსახურის უფროსი
2005 წლის 9 მარტიდან-2006 წლის 27 ივნისამდე – თელავის რაიონის გამგეობის საფინანსო სამსახური – მთავარი სპეციალისტი;
2005 წლის 3 ივნისიდან-2006 წლის 9 მარტამდე – თელავის რაიონის გამგეობის საფინანსო სამსახური – წამყვანი სპეციალისტი;

განათლება

1998-2003 წ.წ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა მაკროეკონომიკა (სპეცჯგუფი), ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;


სამსახურის თანამშრომლები – სამეურნეო, საგეგმო – სახაზინო განყოფილება

განყოფილების უფროსი

 • ნინო ჩურხაული – მობ: 599-85-79-88

განყოფილების მთავარი სპეციალისტები

 • თამარ თუშიშვილი – მობ: 599-85-79-97
 • მაია ჯავახიშვილი – მობ: 551-14-01-40
 • თამარ ქევხიშვილი – მობ: 551-00-54-15

განყოფილების წამყვანი სპეციალისტები

 • ლია შანშიაშვილი – მობ: 599-56-03-16
 • ნელი აბეჩხრიშვილი – მობ: 599-56-02-83
სამსახურის თანამშრომლები – ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილება

განყოფილების უფროსი

 • გოჩა ყურშიტაშვილი – მობ: 595-00-31-32

განყოფილების მთავარი სპეციალისტები

 • თამარ სიდამონიძე – მობ: 598-84-84-44

განყოფილების წამყვანი სპეციალისტები

 • ლია ბოტკოველი – ტელ: 558-81-11-77
 • ნათია იმერლიშვილი – ტელ: 599-52-17-82
სამსახურის თანამშრომლები – შესყიდვების განყოფილება

განყოფილების უფროსი

 • გიორგი სიამაშვილი – მობ: 599-41-40-81

განყოფილების წამყვანი სპეციალისტები

 • სოსო ქევხიშვილი – ტელ: 551-42-54-27
 • ვაჟა გიგოიძე – ტელ: 598-20-77-33
 • მიხეილ იმერლიშვილი – მობ: 593-32-48-79
 • თამაზ კაკონაშვილი – მობ: 551-15-01-60
სამსახურის თანამშრომლები – ტრანსპორტისა და მატერიალურ ფასეულობათა ექსპლუატაციის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

 • ვალერიან გაგნიძე – მობ: 551-55-58-78

განყოფილების მთავარი სპეციალისტები

 • იმედა ლაზარიაშვილი – მობ: 577-60-95-72
 • ნათელა ცაბუტაშვილი – მობ: 599-49-45-55

განყოფილების წამყვანი სპეციალისტები

 • ფიდო ბურდიაშვილი – ტელ: 551-09-07-13