2017 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა

2017 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა

22 დეკემბერს, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ვარდისუბნის ადმინისტრაციული ერთეულის კულტურის სახლში გაიმართება თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა. ნახეთ ვრცლად

ნაფარეულში ბაგა-ბაღი გაიხსნა

ნაფარეულში ბაგა-ბაღი გაიხსნა

დღეს, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ნაფარეულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაგა-ბაღი გაიხსნა. შენობა მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში 1 წლის წინ დაბრუნდა და მისი რეაბილიტაციისთვის ნახეთ ვრცლად

“300 არაგველის” დღესასწაული თეთრწყლებში

“300 არაგველის” დღესასწაული თეთრწყლებში

24 სექტემბერს საქართველო “წმინდა 300 არაგველის ხსენების დღეს” აღნიშნავს. თვითმმართველი თემის სოფელ თეთრიწყლებში 300 არაგველის ხსენების დღე სახალხო დღესასწაულის სახეს ნახეთ ვრცლად

იყალთოში “ქვევრის სკოლა-სახლი” გაიხსნა

იყალთოში “ქვევრის სკოლა-სახლი” გაიხსნა

დღეს იყალთოს “ქვევრის სკოლა-სახლი” ოფიციალურად გაიხსნა. პროექტის ძირითადი მიზანი ქვევრის ტრადიციების აღდგენა და სოფელ იყალთოს ტურისტული, რეკრეაციული, ასევე საგანმანათლებლო ფუნქციების ნახეთ ვრცლად

კურდღელაურში საჭადრაკო კლუბი გაიხსნა

კურდღელაურში საჭადრაკო კლუბი გაიხსნა

18 სექტემბერს, თელავის მუნიციპალიტეტის კურდღელაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თვითმმართველი თემის ორგანიზებით გოგი და ოთარ ელიოზიშვილების სახელობის საჭადრაკო კლუბი გაიხსნა. ნახეთ ვრცლად

 

ტრანსპორტისა და მატერიალურ ფასეულობათა ექსპლუატაციის განყოფილება

ტრანსპორტისა და მატერიალურ ფასეულობათა ექსპლუატაციის განყოფილება ექვემდებარება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო – საბიუჯეტო და სოციალურ საკითხთა სამსახურს.

განყოფილების ფუნქციები:

ა) მუნიციპალური ტრანსპორტის მოვლა – პატრონობა და სწორი ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა;
ბ) სადეფექტო აქტების შედგენა;
გ) სხვა მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა – პატრონობის უზრუნველყოფა;
დ) მატერიალურ ფასეულობებზე და მის გადაადგილებაზე ზედამხედველობა;
ე) მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის განსაზღვრულ ვადაში ჩატარება, შედეგების გამოვლენა და ინვენტარიზაციის შედეგების ბუღალტრულ ანგარიშგებებში ასახვა;
ვ) გამგეობის სამსახურების მატერიალურ – ტექნიკურ უზრუნველყოფა;
ზ) საინფორმაციო – საკომუნიკაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
თ) საკრებულოს, გამგეობის და მისი სტრუქტურული ერთეულების საოფისე ავეჯის, კომპიუტერების და სხვა ტექნიკის მოვლა – პატრონობა და ტექნიკურ მომსახურება;
ი) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

ტრანსპორტისა და მატერიალურ ფასეულობათა ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი

ვალერიან გაგნიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 551-55-58-78

განყოფილების თანამშრომლები – მთავარი სპეციალისტები
  • იმედა ლაზარიაშვილი – მობ: 577-60-95-72
განყოფილების თანამშრომლები – წამყვანი სპეციალისტები
  • ფიდო ბურდიაშვილი – მობ: 551-09-07-13